Traditionell Kinesisk Medicin


TCM är den engelska förkortningen för Traditional Chinese Medicin, dvs Traditionell Kinesisk Medicin. TCM består av TuiNa – kinesisk massage, akupunktur, Qi Gong/Tai Chi och kostlära/örtmedicin. Det är behandlingar som bygger på beprövad erfarenhet, är biverkningsfria och miljövänliga.

Enligt TCMs teori har varje organ i kroppen en meridian eller bana där Qi (livsenergi) och blod färdas. På dessa meridianer ligger speciella punkter (energicentra) som stimuleras med fingrar (akupressur) eller nålar (akupunktur) för att blockeringar inte ska uppstå eller när blockeringar redan uppstått. Det betyder att en central del av traditionell kinesisk medicinsk teori innebär att man försöker förebygga besvär och sjukdomar. Är man frisk så flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom uppstår blockering eller oregelbundenhet i flödet.

Vid funderingar kontakta Frank 070-250 2614.


Senast uppdaterad: tisdag, 26 januari 2010 | Publicerad av: PRANA Friskvård