Klassisk massage

Massage är en medveten form av beröring där muskler bearbetas, knådas och töjs. Massage har använts i mer än 15 000 år för att hjälpa människor. Per Henrik Ling som levde 1776-1839 är grundaren till den massage som ofta idag benämns som ”svensk klassisk massage”.

Massage har många positiva effekter. Framför allt kan man uppnå en ökad lokal blodcirkulation och samtidigt frigörs välbefinnande hormon. Det gör att klassisk massage är bra vid muskelvärk och ”muskelknutar” samt verkar avslappnande vid stress och oro.

Vissa dagar finns Frank på Umestan och ger behandlingar och massage där. Frank ger också massage till personal på olika företag och där kan akupunktur ingå om det behövs för ett önskat behandlingsresultat.


Senast uppdaterad: tisdag, 26 januari 2010 | Publicerad av: PRANA Friskvård