Close

Bilder på Iyengar yoga

Iyengar yoga är en av de mest utövade yogaformen i världen och har sina rötter i den klassiska Hatha yogan. Den bygger på en speciell pedagogik och övningarna anpassas med hjälpmedel som klossar, band, filtar och stolar för att alla oberoende fysik och smidighet ska få så stor effekt som möjligt av varje övning. Övningarna varierar beroende på deltagarnas förutsättningar – men det finns hela tiden utmaningar!