Close

Behandlingar

Det går att boka tid för att unna sig en skön massage men även för att få behandling (akupunktur och örter) för besvär med exempelvis huvudvärk, problem med nacke eller rygg, matsmältningsproblematik, menssmärtor – eller kraftig pms.

Undrar du något eller vill boka tid, kontakta Frank 070 250 2614.

Traditionell Kinesisk Medicin


TCM är den engelska förkortningen för Traditional Chinese Medicin, dvs Traditionell Kinesisk Medicin. TCM består av TuiNa – kinesisk massage, akupunktur, Qi Gong/Tai Chi och kostlära/örtmedicin. Det är behandlingar som bygger på beprövad erfarenhet, är biverkningsfria och miljövänliga.

Enligt TCMs teori har varje organ i kroppen en meridian eller bana där Qi (livsenergi) och blod färdas. På dessa meridianer ligger speciella punkter (energicentra) som stimuleras med fingrar (akupressur) eller nålar (akupunktur) för att blockeringar inte ska uppstå eller när blockeringar redan uppstått. Det betyder att en central del av traditionell kinesisk medicinsk teori innebär att man försöker förebygga besvär och sjukdomar. Är man frisk så flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom uppstår blockering eller oregelbundenhet i flödet.

Vid funderingar kontakta Frank 070 250 2614.

Akupunktur

Akupunktur har ofta god effekt vid huvudvärk, migrän, smärta, sömnproblem, fertilitetsproblematik, menstruationsbesvär, värk i rygg och leder, stressrelaterade problem, magproblem, astma och eksem mm.

Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen (TCM). Genom att sticka in tunna, sterila engångsnålar i huden på specifika akupunkturpunkter försöker man balansera störningar i kroppen. Oftast inleds behandlingar med diagnostisering enligt TCM, vilket innebär både frågor och puls- och tungdiagnostik. Beroende på patientens problem och den diagnos som ställs försöker man tonifiera, öka Qi eller dispersera, dvs minska Qi. Var nålarna placeras skiljer sig åt, exempelvis behöver nålarna inte placeras på smärtpunkter utan kan vara mer effektiva på andra delar av kroppen (längs med meridianerna).

Örat har ett helt eget system av akupunkturpunkter vilket gör att ibland kan öronakupunktur vara lämpligt. Exempelvis vid nikotin- eller drogavvänjning eller abstinens.

Tillsammans med akupunkturen finns andra tekniker som används som komplement. En är massageformen TuiNa. Tillsammans med akupunktur eller TuiNa kan också moxa, en värmebehandlingsmetod och koppning, då man med sugkoppar bildar ett vakuum som stärker flödet av Qi användas.

Vid estetisk eller kosmetisk akupunktur behandlar man ansiktet med nålar och massage för att öka cirkulation och flöde vilket ger mer spänst och lyster, men även minskade rynkor. För bra resultat behandlar man helst två gånger/vecka, cirka åtta behandlingar à en timme.

Frank är regelbundet ute på olika arbetsplatser och ger behandlingar och massage där. Är ni intresserad på er arbetsplats, hör av er. Vill ni ha omdömen från andra arbetsplatser där Frank masserar, hör av er.

Ring och boka tid hos Frank 070 250 2614.

TuiNa - kinesisk medicinsk massage med akupressur

Du som vill öka ditt välbefinnande är varmt välkommen till PRANA Friskvård för att prova TuiNa, en traditionell kinesisk massage. Det är en behandlande och individuellt anpassad massage. Traditionell kinesisk massage bygger på traditionell kinesisk medicinsk teori där en viktig del är att förebygga besvär och sjukdomar. Internationellt används beteckningen TCM (traditional chinese medicine).

TuiNa är en helhetsmassage som berör mycket mer än huden. Den är effektiv eftersom
den inte bara behandlar muskler och leder utan också aktiverar kroppens meridiansystem enligt TCMs principer, vilket bland annat underlättar flödet av den vitala livsenergin Qi. Detta sker genom manipulation på olika akupressurpunkter (vilka är desamma som akupunkturpunkter) och målet är att lösa upp eventuella störningar i meridiansystemet.

TuiNa är effektiv vid besvär som exempelvis nack-, axel- och ryggvärk, huvudvärk, migrän, klämda nerver och vissa idrottsskador. Men även vid stressrelaterade problem som trötthet, svagt immunförsvar, oro, depression och sömnsvårigheter eller vid matsmältningsproblem som förstoppning eller diarré. Den har även visat positiva resultat vid mensproblem som PMS, smärtsam eller orgelbunden mens.

Frank ger massage till personal på olika företag och där kan akupunktur ingå om det behövs för ett önskat behandlingsresultat.

Ring och boka tid hos Frank 070 250 2614.

Klassisk massage

Massage är en medveten form av beröring där muskler bearbetas, knådas och töjs. Massage har använts i mer än 15 000 år för att hjälpa människor. Per Henrik Ling som levde 1776-1839 är grundaren till den massage som ofta idag benämns som ”svensk klassisk massage”.

Massage har många positiva effekter. Framför allt kan man uppnå en ökad lokal blodcirkulation och samtidigt frigörs välbefinnande hormon. Det gör att klassisk massage är bra vid muskelvärk och ”muskelknutar” samt verkar avslappnande vid stress och oro.

Vissa dagar finns Frank på Umestan och ger behandlingar och massage där. Frank ger också massage till personal på olika företag och där kan akupunktur ingå om det behövs för ett önskat behandlingsresultat.

Priser

Massage

30 min 400 kr
5 x 30 min 1850 kr

Akupunktur

400 kr / behandling
5 behandlingar 1850 kr
8 behandlingar 2900 kr

Frågor och bokningar

Undrar du över något eller vill boka tid, kontakta Frank!